Tentamen til besvær

Jeg og elevene mine har forskjellige mål for matematikkundervisningen.

Mitt ønske er å jobbe, helt fra starten av ungdomskolen, målrettet mot en eventuell eksamen på slutten av tiende trinn, med jevnlige tilbakemeldinger fra elevene om hva de har lært i form av prøver.

Elevene jobber (om jeg er heldig) målrettet mot en tentamen der alt de har lært skal vises i løpet av fem klokketimer og tallet de får som tilbakemelding påvirker humør og holdning til fag i lang tid i etterkant.

Når prøven gjennomgås etterpå er det ofte frustrasjon og fortvilelse som vises. Frustrasjon over at de ikke kan huske å ha lært et spørsmål de har fått på tentamen. Fortvilelse over at tentamenskarakteren ofte er en sluttkarakter og påvirker semesterkarakteren så mye.

For mine elever har tentamen sjelden hatt noen stor betydning for karakteren de får til nyttår/sommer, da den sjelden avviker nevneverdig fra de vurderinger jeg allerede har gjort. Jeg ser derfor ikke det store behovet for tentamen som en avslutning, med påfølgende dom, for et semester.

Jeg vil ikke avskaffe tentamen, men jeg ønsker et større fokus på tentamen som en læringsprosess. Jeg ønsker å beholde heldagsprøvene, for dette er den beste måten å forberede elevene på en eventuell eksamen. For å kunne gjennomføre en god eksamen må elevene ha vært gjennom noe lignende tidligere. Jeg ønsker at elevene skal kunne jobbe med et bredt utvalg av temaer og oppgaver, for å kunne vise en bredere kompetanse enn de gjør ved kapittelprøver. Jeg ønsker at elevene skal få en tilbakemelding på det de har gjort.

…men jeg vil gå vekk fra frustrasjon og fortvilelse.

I år har jeg bestemt meg for å gjøre noe nytt i forbindelse med tentamen. Jeg kommer fremdeles til å spre frustrasjon og fortvilelse i form av karakterer, men jeg vil gjøre det jeg kan for at elevene skal ha mer fokus på læringsprosessen.

Vi har vært så heldige å få lov til å teste mYouTime, gjennom Gunnar Østgaard, og med denne appen skal elevene lage en digital fasit til tentamensoppgavene. De skal vise med tekst, bilde, lyd og video hvordan man løser de forskjellige oppgavene, og dele disse med hverandre. Planen videre er at de skal få rette en kopi av deres egen tentamen med denne fasiten, og komme med en egenvurdering før jeg gir de dommen.

Det er lite som er veldig nyskapende med akkurat dette. Egenvurdering er noe de aller fleste elever og lærere jobber med, men det nye her er at det skjer gjennom å programmere en app. Målet er at jeg gjennom en digital tjeneste (som Arne Krokan kaller det) kan vende frustrasjonen og fortvilelsen til en morsom læringsprosess og en bedre forståelse for vurderingen de vil få.

I framtiden håper jeg at jeg kan gå helt bort fra å gi elevene disse tallene, og fokusere utelukkende på læring og personlige tilbakemeldinger. Ikke ved å gå bort fra tentamen og heldagsprøver, for elevene trenger jevnlig erfaring med eksamenslignende situasjoner.

Men ingen elever trenger jevnlig erfaring med frustrasjon og fortvilelse.

Advertisements

About tlnnorda

Realfagslærer ved Kjeller skole, profilskole innen realfag. Jobber også som redaktør for Mattemestern.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

edugalaxen.wordpress.com/

En rymd för frågor

Skulenerding

Nerder for skule og utdanning i eit leiar- og utviklingsperspektiv. Brenn for elevens beste. Søker etter idear, kunnskap, teknologi og erfaringar som gir nye muligheter og enda bedre læringsprosesser. Gjerne på tvers av organisasjonar, næringar, siloar og fag. Vil fasilitere for læraren som fagutviklar og innovatør. Vi må rigge for endringskompetanse og livslang læring.

Math with Bad Drawings

Lover of math. Bad at drawing.

ahvitstein

Experience is the teacher of all things.

Top Edu Depot

Web, mobile, educational trends, palindromes.

EN (forhenværende) REKTORS BEKJENNELSER

Refleksjoner om skole og utdanning

Kjell Ove Hauge

Rektor Kubens blogg

ideas.ted.com

Explore ideas worth spreading

Om å åpne dører til framtida

...og andre ting som foregår i en lærers hode

Magnushs's Blog

Jeg skal bare si én ting, også lover jeg å holde kjeft. Ok?

Kjemikerens utvikling

Mine tanker om det å være realfagslærer, og bruk av IKT i skolen.

Lektor Hernesvolds fagblogg

Undervisningspraksis i endring

Notisboka

Om grøn kvardag og andre fine saker

Lærer så lenge jeg har elever..

Nå er det på tide å oppsummere

Lektor Thorsen

We are born weak, we need strength; helpless, we need aid; foolish, we need reason. All that we lack at birth, all that we need when we come to man's estate, is the gift of education.

ChrisHovde.com

I WILL MAKE PEOPLE & ROBOTS FIGHT TOGETHER FOR A BETTER SOCIETY

%d bloggers like this: